obs De Verrekijker
Zoeken
Obs de Verrekijker behoort tot de stichting Openbaar Basisonderwijs Duin- en Bollenstreek.

De Verrekijker is een openbare basisschool in Katwijk. In oktober 2008 is de school opgericht om onderwijs aan kinderen van asielzoekers te verzorgen. Per 1 augustus 2011 is het AZC Katwijk een GLO locatie. Dit houdt in dat er op dit moment gezinnen worden opgevangen in het centrum die uitgeprocedeerd zijn. Sinds december 2014 is er een AZC gevestigd. Hier wonen kinderen die nog maar enkele  maanden in Nederland zijn. De kinderen die woonachtig zijn in deze centra gaan naar school op de Verrekijker.
Op dit moment telt de school ongeveer 200 leerlingen verdeeld over 13 groepen. Dit aantal groepen is afhankelijk van het aantal kinderen dat de school bezoekt en kan daardoor variëren. Er zijn aparte klassen voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet beheersen. De zgn. Taalklassen. In deze klassen krijgen de kinderen 'een taalbad' van de Nederlandse taal.
De school is gehuisvest in semi- permanente lokalen.
In de lokalen hangen digiborden en er wordt gebruik gemaakt van moderne methoden en leermiddelen.
De school heeft een speelzaal voor de kleutergroepen. De groepen 3 t/m 8 en de Taalklassen gaan voor de gymles met de bus naar de sporthal Cleijn Duin in Katwijk.
 
Omdat de ouders en kinderen die onze school bezoeken in een onzekere tijd verkeren, willen wij als school een veilige en stabiele plek zijn voor de kinderen.