obs De Verrekijker

Vakantie- en margedagen 2018-2019

Vakantiedagen

Herfstvakantie

Maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018

Kerstvakantie

Maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2018

Voorjaarsvakantie

Maandag  25 februari  t/m 1 maart 2019

Paasweekend

Vrijdag 19 april t/m maandag 22 april 2019

Meivakantie

Maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019

Pinkstervakantie

Donderdag 30 mei t/m maandag 10 juni 2019

Zomervakantie

Maandag  22 juli t/m vrijdag 30 augustus 2019

 
Ieder schooljaar maken we gebruik van zogenaamde marge-uren. De leerlingen zijn dan op bepaalde dagen  vrij in verband met een studiedag voor het personeel. Extra vrije dagen of dagdelen staan hieronder vermeld en worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief.
 
Studiedagen voor het schooljaar 2018-2019
Donderdag 20 september 2018 Studiedag personeel- kinderen zijn vrij
Vrijdag 25 januari 2019 Studiedag personeel- kinderen zijn vrij
Woensdag 13 februari 2019 Studiedag personeel -kinderen zijn vrij
Woensdag 3 juli 2019 Studiedag personeel - kinderen zijn vrij
Dagdelen vrij vanuit marge-uren
Vrijdagmiddag 21 december 2018 Alle leerlingen 's middags vrij
Vrijdagmiddag 19 juli 2019 Alle leerlingen 's middags vrij
Vrijdagmiddag 12 april 2019 Alle leerlingen 's middags vrij