obs De Verrekijker
Zoeken

Vakantie- en margedagen 2019-2020

Vakantiedagen

Herfstvakantie

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

Kerstvakantie

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari 2019

Voorjaarsvakantie

Maandag  24 februari  t/m  28 februari 2020

Paasweekend

Vrijdag 10 april t/m maandag 13 april 2020

Meivakantie

Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei 2020

Hemelvaart en Pinksteren

Donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020, Maandag 1 juni 2020

Zomervakantie

Maandag  20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2019

 
Ieder schooljaar maken we gebruik van zogenaamde marge-uren. De leerlingen zijn dan op bepaalde dagen  vrij in verband met een studiedag voor het personeel. Extra vrije dagen of dagdelen staan hieronder vermeld en worden tijdig aangekondigd in de nieuwsbrief.
 
Studiedagen voor het schooljaar 2019-2020
Vrijdag 20 september 2019 Studiedag personeel- kinderen zijn vrij
Woensdag 12 februari 2020 Studiedag personeel- kinderen zijn vrij
Woensdag 1 juli 2020 Studiedag personeel -kinderen zijn vrij
Onbekend Studiedag personeel - kinderen zijn vrij
Dagdelen vrij vanuit marge-uren
Donderdagmiddag 5 december 2019 Alle leerlingen 's middags vrij
Vrijdagmiddag 20 december 2019 Alle leerlingen 's middags vrij
Vrijdagmiddag 24 april 2020 Alle leerlingen 's middags vrij                                       
vrijdagmiddag 17 juli 2020 Alle leerlingen 's middags vrij