Privacy en informatiebeveiliging.

Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er gegevens over en van leerlingen vastgelegd. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met haar leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik van persoonsgegevens, zodat misbruik wordt voorkomen. Leerlinginformatie wordt alleen gedeeld met andere organisaties als ouders daar toestemming voor geven, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet.

Op het inschrijfformulier vragen we u uw contactgegevens te controleren. Dit verwerken wij  in ons administratiesysteem. Op dit formulier wordt ook gevraagd om toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Ook deze gegevens worden vastgelegd in ons administratiesysteem. Mocht u deze toestemming willen wijzigen dan kunt u dit doorgeven aan de leerkracht of  aan de directie van de school.  

In het privacyreglement van onze stichting is beschreven hoe de school omgaat met haar leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Meer informatie over privacy kunt u lezen op de website van de stichting Obodb. Natuurlijk kunt u voor vragen ook terecht bij de directie.